HM Sanchinarro, primer hospital d'Europa en disposar d'una 'Unidad de Diagnóstico Oncológico Hipetemprano' dirigida a persones sanes

Madrid, 15 de juny de 2022.- L’Hospital Universitario HM Sanchinarro, on es troba ubicat el Centro Integral Oncológico Clara Campal HM CIOCC Madrid, ha esdevingut el primer hospital d'Europa en comptar amb una Unidad de Diagnóstico Oncológico Hipertemprano clínic-molecular, convertint-se així en referència continental en la detecció hiperprecoç de determinats processos oncològics en persones sanes.

Aquesta realitat, que posiciona HM Hospitales a l'avantguarda en el diagnòstic hiperprecoç molecular del càncer ha estat possible gràcies a la participació dels investigadors d’HM CIOCC en diversos programes de recerca internacionals i a l'afany de la Direcció del Grup per oferir als pacients el major ventall de proves diagnòstiques que siguin de veritable utilitat per combatre determinats processos oncològics.

“És un mantra que els metges no ens cansem de repetir i que al camp de l'Oncologia és un axioma. Com més aviat sigui el diagnòstic, més elevades són les probabilitats de curació. Per fer possible aquest diagnòstic en etapes molt inicials ha estat determinant la incorporació al nostre arsenal diagnòstic de la tecnologia molecular d'avantguarda, que torna a reforçar la nostra posició com a hospital de referència continental en Oncologia”, assenyala el Dr. Íñigo Martínez, director de HM Sanchinarro.

En aquest sentit, amb aquesta nova Unidad de Diagnóstico Oncológico Hipertemprano, HM CIOCC, el primer 'Cancer Center' d'Espanya per nombre de nous pacients, pot oferir actualment una àmplia selecció de tests de biòpsia líquida pel diagnòstic de determinats processos oncològics a persones sanes i asimptomàtiques. Com el dirigit a diagnosticar el carcinoma colorectal o pòlips avançats en dones o homes majors de 50 anys, el diagnòstic d'adenocarcinoma de pàncrees en familiars de primer grau de pacients amb aquesta patologia o amb alguna síndrome hereditària de predisposició.


Troballes sospitoses

HM CIOCC, que té seus a Madrid, Barcelona i Galícia, posa també a disposició de persones amb certes troballes sospitoses en proves clàssiques altres tests moleculars de gran utilitat. Per exemple, per a persones que presenten al TAC un nòdul pulmonar solitari mil·limètric sospitós, es pot determinar la malignitat o benignitat d'aquest nòdul mitjançant una anàlisi de sang, per orientar amb més precisió el maneig terapèutic. De la mateixa manera, en homes que presenten xifres PSA entre 2 i 10 ng/ml, un test en orina identifica la conveniència o no de fer una biòpsia prostàtica per la probabilitat de patir un carcinoma prostàtic d'alt grau.

“Com a part de la Unidad de Medicina Molecular d’HM Hospitales, s'ha desenvolupat la Unidad de Diagnóstico Oncológico Hipertemprano, primera d'aquest tipus a Europa, amb professionals de laboratori i clínics experts. Això posa a la disposició de persones sanes i asimptomàtiques la possibilitat de diagnosticar-se d'un procés tumoral en una etapa hiperprecoç. D'aquesta manera, esperem elevar la probabilitat global de curació a un 90%, davant del 60% que s'aconsegueix amb els mitjans diagnòstics que s'han aplicat fins ara. A HM CIOCC, pensem que és la millor estratègia que podem prendre per apropar-nos més i més a la curació dels processos oncològics. Si diagnostiquem abans, curarem més, molt més”, indica el Dr. Antonio Cubillo, director d’HM CIOCC Madrid.

Els tests de diagnòstic hiperprecoç que es posen a disposició de persones sanes i asimptomàtiques o amb alguna troballa sospitosa inespecífica s'han validat en sensibilitat i especificitat en estudis de recerca internacionals. Des de HM CIOCC es preveu que en dates properes, el ventall de test de diagnòstic hiperprecoç s'ampliï a altres tipus tumorals específics o es disposi de test multitumors fins a abastar la gran majoria de processos oncològics.


NP HM SANCHINARRO HIPERTEMPRANO (Cat).docxNP Unidad diagnóstico oncologico hipertemprano
To Top