Els assaigs clínics amb noves molècules amb base biològica innovadora centren l’activitat de la Unitat d’Assaigs Clínics de Fase I Start - HM CIOCC Barcelona

​La Unitat d'Assaigs Clínics de Fase I Start – HM CIOCC Barcelona, ubicada a l'Hospital HM Nou Delfos, fa un any i, des que va entrar en funcionament, s'han engegat més de vint investigacions oncològiques amb tumors sòlids en fase primerenca. Els assaigs clínics iniciats s'han focalitzat en noves molècules amb base biològica innovadora que permeten conèixer millor el comportament del càncer i mitjançant la determinació de biomarcadors específics, poden predir de manera més precisa quins pacients respondran millor a quins tipus de tractaments.

El coneixement de la biologia tumoral és decisiu a l'hora d'iniciar una investigació perquè des de la perspectiva de desenvolupament i creixement del càncer permet saber què el fa desenvolupar, créixer i per què presenta resistència. Aquest know-how sumat al treball amb les noves molècules i a l'establiment de biomarcadors seleccionats de resposta afavoreixen el desenvolupament de teràpies immunològiques i tractaments diana específics basats en agents immunoconjugats que destrueixen les cèl·lules cancerígenes sense danyar les que romanen sanes, contribuint així a millorar la taxa d’èxit. 

La coordinadora de la Unitat d'Assaigs Clínics de Fase I Start, Dra. Tatiana Hernández, assegura que l'objectiu de l'activitat investigadora que es realitza a Barcelona és “oferir la millor opció de tractament des d'un punt de vista biològic i molecular, garantint la seguretat dels pacients” i afegeix que “també treballem amb la implantació d'un sistema de preselecció molecular basat en Seqüenciació Massiva Gènica, que permet determinar la seqüència de l'ADN d'un ampli nombre de gens relacionats amb la causa de l'origen dels tumors, i tècniques d'immunohistoquímica, mitjançant les quals es fan servir anticossos per determinar l'existència de certs antígens en una mostra de teixit”.


Biomarcadors més genèrics

La personalització dels tractaments oncològics es consolida com una de les teràpies més eficients en l'abordatge dels tumors. Tot i així, només una tercera part dels pacients presenta alguna alteració molecular tractable amb un fàrmac específic. Per això, la Dra. Hernández explica que la investigació que es duu a terme a la Unitat d'Assaigs Clínics de Fase I Start s'orienta també a desenvolupar “noves teràpies que es concentrin a aconseguir biomarcadors més genèrics que permetin detectar proteïnes que només poden formar part de l'estructura cel·lular maligna. D'aquesta manera, les podem utilitzar com a porta d'entrada per encaixar altres molècules com a cavall de troia. Un altre cas seria el de les molècules basades en ARNm capaces d'ensenyar les nostres cèl·lules a sintetitzar un anticòs dirigit contra el tumor”.

Els investigadors d’HM Hospitales que formen part de la Unitat d'Assaigs Clínics de Fase I Start apliquen la genètica als seus treballs, ja que aquesta ciència hi juga un paper destacat a l'hora de conèixer les possibles mutacions del tumor i la interacció de les cèl·lules abans i després d'un tractament determinat. Per això, es realitzen proves com la biòpsia de tumor o la biòpsia líquida. Igualment, comptar amb un programa de selecció molecular pot ser determinant en el diagnòstic i durant el seguiment de la malaltia.

Una altra de les novetats que està utilitzant la Unitat d'Assaigs Clínics de Fase I Start és l'aplicació de la Intel·ligència Artificial, la qual agilitza el treball de registre i anàlisi de dades, el procés de les quals és rigorós i requereix la participació de molts professionals; analitza grans grups de dades, infereix resultats i garanteix la màxima rigorositat en la informació a l'hora de prendre decisions dins dels assaigs clínics.


Treball en xarxa 

La Unitat d'Assaigs Clínics de Fase I Start – HM CIOCC Barcelona treballa coordinadament amb la seu de Madrid, ubicada a l'Hospital Universitari HM Sanchinarro, i amb les altres tres que START té a Europa. El Dr. Emiliano Calvo, director de la Unitat d'Assaigs Clínics en Fase Primerenca START–HM CIOCC i president de START a Europa, indica que “som el mateix equip. Treballem sota els mateixos estàndards, mateixos protocols i sota els mateixos criteris de seguretat i qualitat, augmentant el nostre coneixement i experiència en l'àmbit de la recerca oncològica en fase primerenca. D'aquesta manera, en compartir i posar en comú cada cas, podem oferir al pacient una millor precisió en el diagnòstic i la personalització del tractament”. Actualment, HM CIOCC és la segona seu de START a nivell continental amb més volum d'assaigs clínics realitzats.

Per la seva banda, la directora territorial d'HM Hospitales a Catalunya, Dra. Lidón Millá, està molt satisfeta de la tasca realitzada durant el primer any de funcionament de la Unitat d'Assaigs Clínics en Fase Primerenca START–HM CIOCC Barcelona perquè “ja s'estan aconseguint resultats. Ara com ara, són preliminars, però són molt prometedors. Sens dubte, s'ha fet una feina magnífica” i afirma que el seu desig és que aquesta Unitat esdevingui també una referència en la investigació oncològica, per la qual cosa “s'augmentarà el nombre d'assaigs clínics i s'obriran noves àrees d'estudi com la dels tumors en fase avançada, per exemple”.To Top