Avui es posa a disposició de la Comunitat Científica Internacional el Dataset Clínic anonimitzat de pacients de COVID-19 d'HM Hospitales

Madrid, 25 d’abril de 2020.- HM Hospitales, a partir d'avui, posa a lliure disposició de la comunitat internacional un dataset anonimitzat amb tota la informació clínica disponible sobre els pacients tractats en els seus centres hospitalaris pel virus SARS-CoV-2.

Aquest projecte, anomenat 'COVID DATA SAVE LIVES', estarà disponible de forma oberta i gratuïta amb l'objectiu d'avançar en el coneixement clínic, l'adherència al tractament i els resultats assistencials del maneig de pacients per obtenir una radiografia més completa i fiable davant aquesta pandèmia mundial.

Des de l'anunci, el passat 15 d'abril, de la posada a disposició de la comunitat mèdica i científica internacional d’aquest dataset clínic, han estat 68 Institucions de 15 països diferents, entre grups de recerca, universitats i corporacions sanitàries amb projectes en anàlisi massiva de dades, les que s'han interessat per les dades de les 2.310 Històries clíniques anonimitzades.

Enfront de la majoria de les bases de dades existents sobre el COVID-19, que se centren en dades demogràfiques, aquest dataset clínic recull les diferents interaccions en el procés de tractament del COVID-19, incloent informació detallada sobre diagnòstics, tractaments, ingressos, passos per UCI, proves diagnòstiques per imatge, resultats de laboratori, alta o decés, entre molts registres.

Amb l'obertura d'aquest dataset, HM Hospitales pretén donar el primer pas i servir com a exemple perquè altres institucions s'animin a compartir la seva informació i poder així, entre tots, oferir a la comunitat mèdica i científica dades clíniques mitjançant els quals es puguin obtenir models predictius d'evolució, models epidemiològics, informació sobre la resposta als diversos tractaments aplicats, coneixements sobre el comportament del virus per a la creació d'una vacuna i dades sociodemogràfiques sobre l'impacte en la població de virus.

HM Hospitales posarà a disposició dels grups de recerca d'institucions acadèmiques, universitàries i de l'àmbit sanitari que ho sol·licitin, i el projecte sigui aprovat, aquest dataset clínic. Està previst que el contingut s'ampliï i s'actualitzi periòdicament i que no conclogui la seva actualització fins que aquesta pandèmia es doni per finalitzada. Per obtenir les dades serà necessari enviar una sol·licitud al correu coviddatasavelives@hmhospitales.com per ser avaluada per la Comisión de Data Science i, si escau, pel Comité de Ética de la Investigación de HM Hospitales o qualsevol altre comitè d'ètica de la investigació acreditat.


#coviddatasavelives


Accés disponible a www.hmhospitales.com/coronavirusCOMUNICACION DATA SET (Cat).pdf

NP COVID DATA SET
To Top