L'estimulació per camp mangètic estàtic es mostra prometedora per tractar els moviments involuntaris en la malaltia de Parkinson

Madrid, 15 de novembre de 2022. L’estimulació per camp magnètic estàtic podria considerar-se com una opció complementària per tractar els moviments involuntaris causats per l’administració de Levodopa en la malaltia de Parkinson. L'estudi, publicat recentment a la revista BrainStimulation, revela que els pacients que han rebut l'estimulació van presentar una millora dels símptomes durant el període de tractament. Dirigit pel Dr. Guglielmo Foffani, coordinador de Investigación d’HM CINAC, ha estat finançat per 'The Michael J. Fox Foundation'.

El tractament s'aplica mitjançant un casc elaborat amb materials polimèrics i dissenyat per posicionar un imant moderadament potent damunt del cap del pacient, concretament sobre l'escorça motora, responsable del moviment del cos. El coordinador de Investigación d’HM CINAC, Dr. Guglielmo Foffani, explica que “el camp magnètic de l'imant redueix l'excitabilitat de les neurones i aquest efecte és el que millora les discinèsies” i afegeix que aquesta tecnologia “podria ser útil tant pel tractament simptomàtic de diversos trastorns hipercinètics -excés de moviment-, independentment de si el seu origen és iatrogènic (efecte secundari dels fàrmacs, per exemple) o idiopàtic (causat directament per una malaltia)”.

En aquest sentit, també s'estan obtenint resultats prometedors pel tractament de la tremolor essencial. A altres centres, s'està provant la mateixa tecnologia pel tractament de l'esclerosi lateral amiotròfica (ELA), la fibromiàlgia i altres patologies.

El casc d'estimulació per camp magnètic estàtic ha estat desenvolupat per la startup espanyola Neurek, fundada pel mateix Dr. Foffani juntament amb els també investigadors Antonio Oliviero i Juan Aguilar i la Fundació de l'Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo i compta amb el suport d’HM Hospitales.

Comoditat

Un dels grans avantatges d'aquest tractament no invasiu és que en tractar-se d'un casc que s'ha de posar el pacient i no necessita corrent ni cap dispositiu elèctric o electrònic es pot fer al domicili, seguint únicament la pauta marcada per l'especialista. Aquest fet fa que resulti més còmode per a ell, més sostenible per a la societat i com que el seu cost és reduït, comporta un estalvi econòmic pel sistema sanitari.

Nous tests

Un cop validats els resultats d'aquest treball, el Dr. Foffani considera que cal continuar avançant en la investigació, per la qual cosa “el pas següent serà avaluar tractaments molts més perllongats, tal com ja s'està fent en un assaig clínic posat a marxa a Itàlia pel tractament de l'ELA. A HM CINAC, dins d'un nou projecte finançat per la Fundació “la Caixa”, estem intentant fer el salt des de la teràpia simptomàtica a la teràpia modificadora de malaltia de Parkinson”.

HM CINAC ha dirigit aquest estudi que uneix investigació clínica i tecnologia, dos dels principals pilars de la filosofia de HM Hospitales. El Grup aposta no només per proporcionar un equipament tecnològic d'avantguarda que afavoreixi la precisió en el diagnòstic i l'eficiència en els tractaments, sinó que també treballa per desenvolupar noves tecnologies que millorin l'abordatge, la prevenció de les diferents malalties, així com l'assistència del pacient. En aquest cas, ha comptat amb la col·laboració de l'Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, l'Hospital Clínico San Carlos i l'Hospital 12 de octubre, a Madrid, i l'Institut Biodonostia, a Sant Sebastià. Signen el treball com a primers autors el Dr. Michele Dileone i la Dra. Claudia Ammann.NP HM CINAC brainstimulation
To Top