La realització d'uns 6.000 Tests de detecció d'anticossos completa l'avaluació d'HM Hospitales

Madrid, 21 de maig de 2020.- Des de l'inici de la pandèmia provocada pel virus SARS-CoV-2, HM Hospitales ha implantat protocols per tractar de garantir en la mesura del possible la salut dels seus treballadors i per tant la dels seus pacients. Així, la realització de tests massius de detecció d'anticossos al personal del Grup s'ha convertit en una de les iniciatives de més impacte, ja que ofereix una fotografia precisa de la prevalença de la malaltia entre els seus professionals sanitaris, que es constata com a baixa al registrar-se un 9,4% de positius en Immunoglobulina g (IgG).

El cap del Departamento de Seguridad, Salud y Bienestar de HM Hospitales, Dr. Francisco Peñalver, destaca que "l'objectiu de la realització de les proves serològiques és protegir la salut del nostre personal i dels seus pacients, i la millor manera de fer-ho és fer que tots i cadascun dels professionals del Grup tinguin accés a aquesta prova, que avalua el seu estat immunològic després de la pandèmia de COVID-19. Les proves s'han desenvolupat en diverses fases en els diferents àmbits territorials, i s'ha obtingut una prevalença total del 9,4% del personal que ha desenvolupat anticossos específics enfront del coronavirus Sars-Cov-2".

Aquesta conclusió s'extreu de la anàlisi dels resultats dels 5.910 tests d'anticossos realitzats fins al 18 de maig. HM Hospitales va llançar aquest test massiu d'anticossos per analitzar l'impacte de la pandèmia en els seus treballadors, donant com a resultat un nivell baix d'infecció, de manera que les mesures i mitjans oferts pel Grup han estat sens dubte efectius.


L'explicació de la baixa prevalença de la malaltia entre personal sanitari 

d'HM Hospitales es troba en l'efectivitat de les mesures de seguretat que s'han aplicat als treballadors, i que han estat facilitades pel Grup mitjançant la dotació constant d'equips de protecció individual, la qual cosa es complementa amb l'articulació de mecanismes de reforç en neteja, desinfecció i distanciament. En aquest sentit i tal com es preveia, la prevalença és similar a la trobada en la població general, de manera que els hospitals del Grup no han estat un focus de transmissió de la malaltia.


Per territoris

Al desgranar les xifres per territoris, el Dr. Peñalver assenyala que "A Madrid, s'han obtingut unes prevalences d'un 12,4%; a Lleó, d'un 12%; a Barcelona d'un 6,3%; i a Galícia, d'un 1,5%, en la mateixa línia que les mostrades en altres estudis realitzats a nivell nacional. Les dades del personal que s'ha enfrontat al virus en primera línia de batalla són especialment positives degut al seu baix nivell d'infecció".

Per volum de proves i responent a la distribució de centres del Grup cal assenyalar que a la Comunitat de Madrid s'han efectuat 3.762 proves; a Galícia, 1.131; a Barcelona, 909; i a Lleó, 158.

D'aquesta manera, es constata que el personal d'HM Hospitales es troba en disposició d'oferir als seus pacients la màxima seguretat en l'activitat assistencial post COVID-19. En aquest sentit, el Grup ha implementat centres i circuits diferenciats i lliures d'exposició COVID-19, s'han disposat indicadors amb la distància de seguretat en accessos, passadissos, sales d'espera, ascensors i taulells, que compten a més amb mampares protectores. De la mateixa manera, en consultes, el personal sanitari atén equipat amb mascareta i pantalles facials protectores, que en garanteixen la seva seguretat i la dels pacients.


PCR pacient quirúrgic

Una altra de les mesures de protecció pels pacients i el personal sanitari establertes per HM Hospitales resideix en l'obligatorietat de realitzar proves de detecció PCR a tots els pacients que es han de ser sotmesos a una intervenció quirúrgica. Aquestes es duen terme 72 hores abans del pas per quiròfan per conèixer el seu estat de salut respecte al COVID-19. En referència  a aquest fet, ja s'han realitzat 1.206 tests PCR, que han llançat resultats negatius en un 99,3%, la qual cosa és un indicador inequívoc la baixa taxa d'infectats existent en el moment actual entre la població general.


Test Serologia Personal HM Hospitales
To Top