La inminent arribada de nou fàrmacs que retardan l'aparició de la malaltia d'Alzheimer centren ja Jornada 'Deteriorament cognitiu' d'HM Hospitales

Madrid, 5 de novembre de 2020.- Més d'un centenar d'experts entre neuròlegs, investigadors i psiquiatres s’han donat cita de forma on-line a la jornada 'Deteriorament Cognitiu i Trastorns neuropsiquiàtrics: Noves Teràpies i Reptes', que ha organitzat la Unidad de Investigación y Tratamiento de los Trastornos de la memoria, pertanyent al Centro Integral de Neurociencias AC HM CINAC.

El director d'aquesta Unitat, el Dr. Javier Olazarán, ha actuat de Mestre de cerimònies, al costat del Dr. Luis Caballero, cap del Servicio de Psiquiatría y Psicología Clínica d’HM Hospitales a Madrid, i la Dra. Carmen Gasca, investigadora i neuròloga d’HM CINAC.

L'esdeveniment ha analitzat l'actualitat en el diagnòstic i tractament de diverses patologies neurodegeneratives com la malaltia d'Alzheimer, Parkinson o la demència. En aquest sentit, la imminent i hipotètica aprovació per part de l'agència nord-americana del medicament (FDA) del fàrmac aducanumab pot representar el primer avanç farmacològic en malaltia d'Alzheimer en 17 anys i obriria la porta al retard de diversos anys en l'aparició de la total dependència. "Transcorreguts 17 anys des de l'aprovació de la memantina, l'últim fàrmac comercialitzat per a la malaltia d'Alzheimer, la llarga història d'assaigs fallits podria tenir un punt d'inflexió el proper dia 7 de novembre, en què la FDA, de forma oberta ja a través d’Internet, anunciarà el seu veredicte sobre l'aprovació o no de l'aducanumab, un anticòs que elimina l’amiloide, la proteïna tòxica que desencadena la degeneració neuronal", ha assenyalat el Dr. Olazarán.

La possible arribada d'aquest fàrmac podria obrir la porta a altres anticossos monoclonals que encara estan en fases menys avançades de recerca, com el BAN2401, i que fan albirar un futur no molt llunyà de teràpies veritablement modificadores de la malaltia, ja que les actuals només proporcionen un benefici simptomàtic transitori. "L’aducanumab alenteix un 20-30% la progressió de la malaltia, cosa que a priori pot semblar modest, però si considerem que el fàrmac actua des de les primeres fases de la malaltia, això pot suposar un retard de diversos anys en l'aparició de la total dependència i una reducció per tant en la càrrega social de la malaltia ", va confirmar el Dr. Olazarán.


Estabilització i diagnòstic

Per tant, la jornada ha tingut un caràcter veritablement renovador en quant a la irrupció de nous fàrmacs que aposten per estabilitzar durant molt de temps la malaltia. A més, també es van posar de manifest les novetats respecte a la diagnosi, que són ja una realitat, i que representen un benefici evident pels pacients. "Per poder diagnosticar l'Alzheimer de manera còmoda i primerenca s'han desenvolupat les tècniques ultrasensibles, que permeten detectar en sang concentracions mínimes de les molècules que es troben, a major concentració, al cervell. S'evita així la punció, amb un guany en comoditat pel pacient i estalvi en el cost. Tot fa pensar que cada dia seran més les persones que vulguin sotmetre’s a les senzilles proves de detecció en sang i que vulguin rebre els diferents tractaments per separat o en combinació, ja sigui tractaments aprovats o en investigació", va destacar el Dr. Olazarán.


Deteriorament cognitiu en malaltia de Parkinson

Una altra de les ponències que ha despertat gran interès i que ha donat mostra del caràcter avantguardista i innovador d’aquesta jornada ha anat a càrrec de la Dra. Carmen Gasca. La investigadora d’HM CINAC ha revelat que "la malaltia de Parkinson és la segona patologia neurodegenerativa més comú i entre les manifestacions no motores destaquen el deteriorament cognitiu i la demència que afecten a una gran part dels pacients, sobretot als de llarga evolució. Fins al moment, les teràpies per a aquest deteriorament han mostrat un benefici modest. En el moment actual estan emergint teràpies encaminades a modificar la progressió de la malaltia i per tant a frenar aquest deteriorament, però en alguns casos l'accés al cervell està limitat per l'anomenada barrera hematoencefàlica".

Per solucionar aquesta problemàtica, la Dra. Gasca va explicar que, de forma pionera en la malaltia de Parkinson, HM CINAC està immers en un abordatge experimental, que podria permetre el pas dels fàrmacs des del flux sanguini a regions cerebrals concretes. Es tracta d'una teràpia mínimament invasiva d'ultrasons de baixa intensitat (LIFU), guiada per ressonància magnètica, que obra focalment aquesta barrera.

"A HM CINAC hem demostrat que l'obertura de la barrera hematoencefàlica en escorça cerebral i estriat en pacients amb malaltia de Parkinson és viable i segura. S'han tractat un total de 12 pacients amb deteriorament cognitiu lleu o demència associada. Entre les dades analitzades fins al moment, observem que aquesta obertura va comportar una lleu millora d'aquests símptomes. Aquest tractament és esperançador pel tractament de demències neurodegeneratives facilitant l'entrada al cervell d'agents terapèutics", va assenyalar la Dra. Gasca.


Suport al cuidador

La jornada ha comptat a més amb la participació del Dr. Luis Caballero, qui va desgranar l'actualitat sobre el diagnòstic i tractament dels trastorns psiquiàtrics associats a les demències. L'especialista ha incidit en que els símptomes neuropsiquiàtrics responsables de la deterioració cognitiva en els pacients amb demència els provoca un enorme patiment i també en els seus cuidadors. Per això, aposta per un tractament global, que inclogui modificació ambiental i fàrmacs, i en el qual juga un paper essencial l'assessorament i el suport al cuidador. En aquest context, el Dr. Caballero ha presentat una tècnica nova i "transversal d'entrenament cognitiu compensatori", adreçada al tractament dels trastorns neuropsiquiàtrics associats a deteriorament cognitiu, amb independència de la causa subjacent (Alzheimer, Parkinson, o una altra malaltia neurodegenerativa).NP DEMENCIAS 2020 (Cat).pdf

To Top