Investigadors espanyols defineixen, marcadors moleculars per a tractar els pacients amb càncer renal

Madrid, 6 d'agost de 2019. Investigadors espanyols del Centro Integral Oncológico Clara Campal HM CIOCC, liderats pel Dr. Jesús García-Donas, cap de la Unidad de Tumores Ginecológicos y Genitourinarios y de la Piel, com a autor principal, han publicat recentment a la prestigiosa revista científica International Journal of Cancer les conclusions d'una investigació de més de 10 anys.

La principal idea que s'extreu representa una fita en el coneixement del càncer renal, ja que el fruit de la investigació aporta que s'han definit marcadors moleculars que identificarien a pacients sensibles a un tractament específic en aquest procés oncològic.

La investigació hauria identificat, per primera vegada, un marcador predictiu que respondria a una teràpia dirigida a aquesta malaltia, en concret, l'abordatge amb els fàrmacs RAPALOGs o inhibidors de la proteïna mTOR. D'aquesta manera, seria possible predir quins pacients s'han de tractar amb aquest tipus de fàrmacs de forma específica. Aquest extrem haurà de ser confirmat en un assaig clínic que s'està planificant, que seria patrocinat per la Fundación de Investigación HM Hospitales.

El Dr. Jesús García-Donas assegura que "la nostra investigació ha definit una sèrie de marcadors moleculars capaços d'identificar quins pacients amb càncer renal són especialment sensibles al tractament amb els fàrmacs anomenats RAPALOGs. En cas de confirmar-se en treballs futurs, estaríem davant la primera forma d'individualització del tractament d’aquest tumor".


Mortal en estadis avançats

Es dóna la circumstància que, fins ara, no era possible identificar quins casos de càncer renal obtindrien aquest tipus de benefici, sobretot amb una de les teràpies (RAPALOGs) que tradicionalment s'ha emprat en aquesta malaltia. Lamentablement, el benefici global és escàs i només pacients puntuals arriben a un control durador de la malaltia, ja que aquesta patologia és una malaltia mortal en estadis avançats.

"El càncer renal ha estat, en els últims anys, un dels millors exemples de com la integració de la investigació bàsica i clínica poden millorar de forma clara el tractament del càncer", assenyala el Dr. García-Donas, que destaca que, "si es validessin els resultats de manera prospectiva, seríem capaços de predir quins pacients s'han de tractar amb aquest tipus de fàrmacs de forma específica. Això representaria una fita en càncer renal, ja que suposaria la identificació del primer marcador predictiu de resposta per a una teràpia dirigida a aquesta malaltia".


Assaig clínic en preparació

La principal conseqüència d'aquesta investigació està en què les seves prometedores conclusions donaran lloc a un assaig clínic prospectiu que ja s'està perfilant i que podria demostrar que la identificació d'aquesta subpoblació de pacients pot millorar els resultats actuals en càncer renal. "Aquest tipus d'estudi requereix la coordinació de múltiples centres a nivell internacional i representarà un dels majors esforços fins a la data per a la validació d'una diana terapèutica en càncer renal".

Es dóna la circumstància que, en la investigació prèvia, s'han analitzat 115 casos en 23 centres espanyols i belgues i ha estat liderada per la Fundación de Investigación HM Hospitales i el Centro Integral Oncológico Clara Campal HM CIOCC, a través de la Unidad de Tumores Ginecológicos, Genitourinarios y de la Piel. A més, ha comptat amb la col·laboració del Grupo de Genética Humana del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) i el Grupo Español de Tratamiento de Tumores Genitourinarios (SOGUG). "Això representa una de les majors cohorts de pacients tractats amb RAPALOGs i sotmesos a una rigorosa caracterització molecular de tota la literatura internacional", afirma el Dr. García-Donas.


Recerca traslacional en entorn clínic

Aquesta investigació i l'assaig clínic que se’n deriva són un clar exemple de l'aposta de la Fundación de Investigación HM Hospitales per a la integració de la investigació traslacional en un entorn clínic. "Aquesta aposta està oferint oportunitats de millora en el càncer renal no sospitades fins al moment. Així, tant la Fundación HM de manera global com la nostra unitat de forma específica, aposten per inserir científics bàsics en centres dedicats tant a la investigació clínica com a l'assistència diària. Fruit d'aquesta visió és el Laboratorio de Oncología Traslacional de la nostra unitat, on s'ha realitzat part d'aquest treball", conclou el Dr. García-Donas.
20190806 NdP - INVESTIGADORS ESPANYOLS DEFINEIXEN, PER PRIMERA VEGADA, TRACTAMENT ESPECÍFIC PER AL CÀNCER RENAL.pdf

Dr. García Donas | HM CIOCC
To Top