HM Delfos segueix innovant al utilitzar la videotoracosòpia per extirpar un timoma

Barcelona, 2 d’octubre de 2020. L'Hospital HM Delfos, centre de referència d’HM Hospitales a Barcelona, segueix innovant en protocols i tècniques quirúrgiques. L'equip de la Unidad de Cirugía Torácica, dirigida pel Dr. Josep Belda, ha utilitzat la videotoracoscòpia per extirpar un timoma, esdevenint un dels pocs hospitals d'Espanya que tracten aquest tipus de tumor mitjançant aquesta tècnica.

El timoma és un tumor maligne i poc freqüent que afecta al timo, la glàndula linfoepitelial que es troba darrere de l'estèrnum i que està implicada, bàsicament, en la producció de limfòcits T del sistema immune. És una glàndula que és de vital transcendència en els nens, ja que el seu sistema immunitari es troba en plena formació, però va perdent rellevància a mesura que l'edat avança, arribant a no tenir pràcticament cap funció en els adults. Després del diagnòstic d'un timoma, és important valorar les opcions terapèutiques per evitar el seu creixement i extensió local i regional.

El Dr. Josep Belda, responsable de la Unidad de Cirugía Torácica d’HM Delfos, explica que "en la majoria dels casos, el timoma requereix un tractament multidisciplinari amb la participació de les especialitats d'oncologia mèdica, cirurgia oncològica i radioteràpia, però el que marca la diferència avui dia és la intervenció quirúrgica". En aquest sentit, el seu equip, format pels Drs. Elisabeth Martínez i Juan Carlos Trujillo, ha utilitzat la videotoracoscòpia per extreure a una pacient de 62 anys un timoma localitzat exclusivament a la part arterosuperior del mediastí, la part del tòrax situada entre l'estèrnum i la columna vertebral, i entre els pulmons, on es troben situats el cor, la tràquea, el timo, l'esòfag, etc.

La videotoracoscòpia és una tècnica innovadora i complexa que permet realitzar una cirurgia menys invasiva, ja que en lloc d'haver d'obrir l'estèrnum per poder extirpar el tumor, al pacient se li realitzen tres incisions d'1 cm. en un o dos hemitòrax per les que s'introdueixen la càmera i els instruments quirúrgics, i una incisió subxifoidea de 3-4 mm. per la qual s'extreu la peça.

La menor agressivitat quirúrgica d'aquesta tècnica "disminueix el risc operatori i possibles complicacions posteriors i facilita una recuperació del pacient més ràpida, la qual cosa comporta un menor temps d'hospitalització. Mitjançant la videotoracoscòpia, el pacient passa de recuperar-se en 3 mesos a poder-se reincorporar al seu lloc laboral en 3 setmanes", afirma el Dr. Belda.


Tumor poc freqüent, però amb recurrència

El timoma és un tipus de tumor molt poc freqüent, la incidència del qual a nivell mundial és de 0,15 casos per cada 100.000 habitants i any, amb un màxim entre els 65-70 anys. Afecta, especialment, a adults d'entre 70 i 80 anys d'Europa i Àsia.

Després de l'extirpació del timoma, en casos seleccionats segons la radicalitat de la resecció, estadi tumoral i tipus histològic, el tractament s'ha de completar amb radioteràpia a causa de l'elevat risc de recurrència que té.


Alt grau de formació i experiència

El director mèdic d’HM Delfos, Dr. Francesc Fatjó, assegura que l'aplicació de la videotoracoscòpia "està en desenvolupament, ja que es tracta d'una tècnica molt innovadora, però requereix un alt grau de formació i experiència. Per aquest motiu, hi ha pocs hospitals a Espanya que la utilitzin actualment".

Els cirurgians de l'equip que dirigeix el Dr. Belda s'han format en aquesta especialitat als Estats Units i als principals centres de referència a nivell internacional.NP TIMOMA (Cat).pdf

Dr. Josep Belda | HM Delfos
To Top