HM CINAC Barcelona posa el focus en l'abordatge integral dels trastorns neurològics i les lesions del sistema nerviós central

Barcelona, 21 de setembre de 2022. El Centro Integral de Neurociencias AC HM CINAC Barcelona, ubicat en l’Hospital HM Nou Delfos, ha posat en marxa la Unitat de Neuropsicologia i Neurorehabilitació amb l'objectiu d'abordar el diagnòstic i el tractament dels trastorns neurològics i les lesions del sistema nerviós central. Dirigida per la Dra. Carmen Pérez-Enríquez, els principals àmbits d'especialització seran el deteriorament cognitiu i el dany cerebral adquirit, que en moltes ocasions apareix com a conseqüència d'un accident cerebrovascular o de trànsit.

Per a la Dra. Carmen Pérez-Enríquez, coordinadora de la Unitat de Neuropsicologia i Neurorehabilitació d'HM CINAC Barcelona, l'objectiu d'aquesta nova àrea d'especialització és “donar resposta a una necessitat creixent entre els pacients neurològics, per als quals no només és important el diagnòstic, sinó també poder proporcionar un tractament personalitzat i eficient. A més, es treballarà també formant, informant i acompanyant les seves famílies. Aquest tractament es realitzarà durant l'hospitalització (fase aguda), en els casos que ho necessitin, o de manera ambulatòria després de rebre l'alta hospitalària”.

En aquest sentit, un equip multidisciplinari atendrà el pacient en un únic espai, la qual cosa li proporcionarà un millor accés i més comoditat. “S'ha creat un circuit d'atenció integral, on el pacient que accedeix al Servei de Neurologia, podrà ser derivat directament a la Unitat de Neuropsicologia i Neurrehabilitació per a la seva avaluació neuropsicològica. Posteriorment, disposant d'una orientació diagnòstica del cas, es farà una reunió d'equip on es determinarà el tractament individualitzat a seguir: estimulació cognitiva o rehabilitació neuropsicològica, tractament logopèdic, de fisioteràpia i/o psicològic. Finalment, es farà un seguiment de cada pacient, així com dels seus familiars, i seran assistits pels nostres professionals en funció de les seves necessitats”, explica la Dra. Pérez.


Neuropsicologia, la gran desconeguda

La Neuropsicologia és la gran desconeguda per la majoria de la societat. Es tracta de l'especialitat que estudia la relació entre el cervell i la conducta, tant en persones sanes com en aquelles que pateixen alguna afectació del sistema nerviós central. Entre aquestes últimes, l'equip de la nova Unitat de Neuropsicologia i Neurorehabilitació d'HM CINAC Barcelona s'orientarà fonamentalment cap al deteriorament cognitiu, accidents cervell-vasculars, esclerosi múltiple, traumatismes cranioencefàlics -conseqüència moltes vegades d'accidents de trànsit-, o neurocirurgia (epilèpsia i/o tumors cerebrals).

La neurorehabilitació està enfocada, precisament, a recuperar aquest tipus de lesions, tot i que també juga un paper important en el tractament de les malalties neurodegeneratives. Així, des de la  Unitat de Neuropsicologia i Neurorehabilitació d’HM CINAC Barcelona, es treballarà conjuntament per oferir al pacient un seguiment personalitzat a cada fase de la malaltia. D'aquesta manera, els especialistes “podrem adaptar-nos a les diferents etapes que travessarà el pacient i proporcionar-li una millor qualitat de vida al seu entorn, a nivell cognitiu, funcional, emocional, de comunicació i/o deglució”, assenyala la Dra. Pérez- Enríquez.

Un altre aspecte assistencial que aborda la Unidad relativa al camp de la Neuropsicologia resideix en el tractament dels pacients amb seqüeles derivades d'un ingrés prolongat, de vegades amb ventilació mecànica i tractaments de la Unitat de Cures Intensives (UCI), el que s'anomena síndrome post UCI, i que ha cobrat cert protagonisme sobretot arran de la pandèmia de la COVID-19.


Programes d'estimulació cognitiva a persones sanes

Pel que fa a les persones sanes, la Dra. Pérez indica que la neuropsicologia ajuda “als qui, després d'episodis d'estrès, insomni, alteracions de l'estat d'ànim, puguin percebre problemes de memòria o de concentració sense que hi hagi una malaltia neurològica . Aquestes persones, especialment si són d'edat avançada, es poden beneficiar de programes d'estimulació cognitiva per fer una potenciació de mecanismes que promoguin noves connexions cerebrals i ajudin a prevenir el deteriorament cognitiu”. En aquest sentit, cal destacar que hi ha factors de risc associats com els problemes cardiovasculars, la diabetis o el colesterol i que, per evitar-los, cal fomentar els hàbits de vida saludables, com ara una bona alimentació, la reducció de l'estrès, la pràctica d’exercici i d’activitats que contribueixin a millorar la reserva cognitiva.

Pel que fa als objectius a mig termini d'aquesta Unitat de Neuropsicologia i Neurorehabilitació, la previsió d'HM Hospitales és incorporar especialistes en teràpia ocupacional, treball social i psicologia clínica que formin els familiars en l'adaptació de les necessitats dels pacients al seu entorn domiciliari amb la finalitat de potenciar l’atenció a casa i millorar així el seu dia a dia, especialment en fases cròniques o etapes avançades de malalties neurodegeneratives.NP UNIDAD DE NEUROPSICOLOGÍA Y NEUROREHABILITACIÓN OK (Cat).doc

NP UNIDAD DE NEUROPSICOLOGÍA Y NEUROREHABILITACIÓN OK (Cat)
To Top