Avenç substancial en l'abordatge de la Tremolor essencial mitjançant ultrasons

Madrid, 20 de setembre de 2021. Avenç substancial en l'abordatge de la tremolor essencial gràcies a investigadors espanyols adscrits al Centro Integral de Neurociencias AC HM CINAC. Així es recull en un article de la prestigiosa revista científica 'Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry' en què es publiquen els resultats d'un assaig pilot que demostra, preliminarment, que es pot realitzar la talamotomia bilateral - en tots dos hemisferis del cervell - mitjançant ultrasons focals d'alta intensitat (HIFU) i és segura i efectiva.

D'aquesta manera, aquest tractament no quirúrgic i mínimament invasiu de tots dos hemisferis simultàniament, representa un avenç significatiu en el tractament de la tremolor essencial, ja que fins a la data tots els abordatges amb ultrasons per confrontar la tremolor essencial es realitzaven exclusivament en un dels hemisferis cerebrals.

La tremolor essencial és una condició neurològica, la principal i, moltes vegades, única manifestació clínica de la qual és la mateixa tremolor, que sol estar localitzada en les dues mans i en menor mesura al cap i la veu. A més, tot i que pot empitjorar amb els anys, no és estrictament una malaltia neurodegenerativa.

Aquest assaig pilot s'ha realitzat en nou pacients i en col·laboració amb el  University Hospital of Zurich (Suïssa) i encara que és una evidència preliminar limitada pel nombre de pacients tractats, és un pas de gegant que obre la porta a un nou assaig amb una cohort de pacients més àmplia, que possibilitaria evidències definitives sobre la fiabilitat d'aquest tractament.

L'abordatge amb ultrasons en un sol hemisferi del cervell (talamotomia unilateral) ha resultat, fins ara, altament eficaç per tractar la tremolor d'un costat del cos (el contralateral a l'hemisferi tractat), però no té cap efecte sobre el costat no tractat. "Amb l'abordatge bilateral podem eliminar la tremolor de les dues mans. A més, el tractament bilateral millora substancialment la tremolor de veu i de cap. Essencialment es podria dir que amb un abordatge bilateral de la tremolor essencial aconseguim un prometedor avenç", assenyala el Dr. Raúl Martínez, neuròleg d’HM CINAC i autor principal de l'estudi.


L'abordatge

El tractament amb ultrasons (HIFU) es basa en un procediment no quirúrgic que impacta sobre la tremolor essencial en una sola sessió d'aproximadament 3 hores, i després de la qual el pacient recupera la seva vida habitual en menys de 24 hores. Els ultrasons permeten la realització d'una termoablació -augment de temperatura en un punt diana de forma progressiva i controlada- gràcies a la confluència d'ultrasons d'alta intensitat, aconseguint una ablació focal del tàlem en tots dos hemisferis cerebrals. Després de la realització del HIFU, els pacients experimenten un canvi immediat i permanent en les manifestacions de la patologia, la qual cosa comporta una millora substancial de la seva qualitat de vida.


Qualitat de vida

Però potser el més rellevant del tractament bilateral per a pacients amb aquesta patologia resideixi en què representa un avenç significatiu en tornar la qualitat de vida a qui patia tremolor essencial, ja que s'eliminen els signes clínics de la malaltia i no és esperable que tornin a aparèixer . "El benefici que perceben els pacients resideix que s'eradica la discapacitat associada a la tremolor, el que genera un impacte immediat en la seva qualitat de vida. Un pacient que no pot beure, menjar o vestir-se per si sol, té una important limitació. Al millorar la tremolor i poder tornar a realitzar aquestes tasques rutinàries la qualitat de vida de les persones millora substancialment", afirma el Dr. Martínez.

Amb aquest singular avenç s'aferma un dels objectius principals que, des de la seva creació, ha caracteritzat HM CINAC com és aprofundir, no només en tractaments que millorin la mobilitat dels pacients, sinó també, i íntimament associat, en la qualitat de vida que aquesta tecnologia comporta.

Precisament, en aquest apartat, juga un paper central l'equip d'Infermeria, que, sota aquesta màxima, procura que l'esforç assistencial, docent i investigador que HM CINAC manté, també es centri en la qualitat de vida com a aspecte fonamental de maneig del pacient. Aquest fet, queda patent en el cas de la Sra. Frida Hernández, infermera d’HM CINAC que recentment ha defensat la seva tesi doctoral a la Universidad Complutense de Madrid centrada en 'La qualitat de vida i l'efecte del tractament HIFU en Tremolor Essencial i Malaltia de Parkinson'.


Xarxa d'HM Hospitales

Amb l'objectiu d'apropar el tractament de la tremolor essencial a pacients amb aquesta malaltia, HM Hospitales ha posat en marxa un model específic d'actuació a la seva xarxa assistencial, que facilita l'accés a aquest tractament gràcies a la formació específica d'equips de neurologia en diferents hospitals del Grup HM. Això permet realitzar una valoració inicial del pacient i avaluar la seva idoneïtat per rebre el tractament.

Si el pacient compleix els requisits per a ser tractat mitjançant HIFU, s’obre la porta a la realització del procedimient que, de moment, s'efectua a l'Hospital Universitario HM Puerta del Sur. De fet, fins a la data, ja s'han realitzat uns 150 procediments HIFU - entre talamotomies unilaterals i bilaterals - en el tractament de la tremolor essencial i es desenvolupen desenes d'assaigs clínics, que situen a HM CINAC com a líder mundial i pioner en investigació i tractament d'aquesta patologia.NP AVANCE EN TEMBLOR ESENCIAL (Cat) (1).doc

NP Avenç en tremolor essencial
To Top