HM Nou Delfos dissenya un protocol específic integral per abordar els problemes de masticació derivats d’un desequilibri de la boca

Els especialistes en Odontologia i Cirurgia Maxil·lofacial de l'Hospital HM Nou Delfos han dissenyat un protocol per abordar de manera altament efectiva el dolor orofacial i disfunció crani-mandibular quan l'origen no és dental sinó que és degut als problemes que afecten les articulacions i els músculs que intervenen a la funció masticatòria causats per un desequilibri d'oclusió. D'aquesta manera, el centre hospitalari de referència d’HM Hospitales a Barcelona es converteix en un dels pocs de la capital catalana que tracta la patologia des d'un enfocament basat en la rehabilitació neurooclusal.

Els especialistes en Odontologia i Cirurgia Maxil·lofacial de l'Hospital HM Nou Delfos han dissenyat un protocol per abordar de manera altament efectiva el dolor orofacial i disfunció crani-mandibular quan l'origen no és dental sinó que és degut als problemes que afecten les articulacions i els músculs que intervenen a la funció masticatòria causats per un desequilibri d'oclusió. D'aquesta manera, el centre hospitalari de referència d’HM Hospitales a Barcelona es converteix en un dels pocs de la capital catalana. Els Drs. Florencio Páez, odontòleg especialitzat en rehabilitació neuro-oclusal, i Alfonso Mogedas, cirurgià maxil·lofacial especialista en la intervenció de Trastorns de l'Articulació Temporomandibular (ATM), han estat els encarregats de liderar aquest treball de col·laboració entre les Unitats d'Odontologia i Cirurgia Maxil·lofacial per a tornar l'equilibri de la boca i, per tant, de la funció masticatòria quan es presenta un problema de desequilibri oclusal i funcional, recuperant d’aquesta manera el perfecte equilibri en tancar la boca o mossegar i evitant problemes posteriors.


Símptomes que poden crear confusió

Tenint en compte les diferents causes d'aquesta patologia i que els seus símptomes principals (cefalees de component migranyós o tensional, quadres de neuràlgia del trigemin, vertígens, sorolls a l'oïda, etc.) es poden confondre fàcilment amb els d'altres patologies, el pacient sol arribar a la consulta de la Unitat d'Odontologia o Cirurgia Maxil·lofacial d'HM Nou Delfos després d'haver passat prèviament per altres especialistes com neuròlegs o otorinolaringòlegs. Així, el Dr. Páez, odontòleg, indica que “en la primera visita, sotmetem el pacient a una revisió exhaustiva en què s'inclouen proves radiològiques amb l'objectiu de descartar que el seu problema tingui un origen purament dental. Posteriorment i en funció del motiu que causa el dolor, es duu a terme un tractament o un altre”.

Per realitzar el diagnòstic, l'equip de professionals especialitzat en el tractament del dolor orofacial i la disfunció crani-mandibular disposa d'un equipament d'avançada tecnologia compost per escàner intraoral, TAC, Ortopantomografia, Radiografia intraoral amb placa de fòsfor, Ressonància Magnètica i PRGF. El Dr. Páez explica que “una eina imprescindible és l'estudi de la dinàmica masticatòria del pacient mitjançant sessions enregistrades de fotografia i vídeo. Igualment, fem servir tests kinesiològics i de postura corporal per fer un estudi molt més integratiu del desequilibri oclusal i la seva relació amb la resta del cos”.

L'abordatge de la malaltia és mecànic i passa per restaurar l'equilibri mitjançant ajustaments oclusals i col·locació d'aparells específics, encara que de vegades, cal la reposició de peces absents per recuperar la simetria que tornarà tots els moviments propis de la masticació o refer tractaments odontològics previs que han estat la causa directa del dolor orofacial.

La intervenció del cirurgià maxil·lofacial es produeix quan “per manca d'espai no es pot recuperar la dinàmica mandibular i cal fer reseccions de la tuberositat del maxil·lar, cal reposar peces per millorar la masticació del pacient i en els casos en què s'ha d'administrar bòtox a la musculatura masticatòria”, assenyala el Dr. Alfonso Mogedas.

El tractament del dolor orofacial i disfunció crani-mandibular que es duu a terme a HM Nou Delfos és integral i personalitzat i no té una durada específica. El Dr. Mogedas afirma que “cada cas és diferent. Fem un seguiment més intens durant els primers 6-8 mesos, encara que aquest període és variable segons si hem de posar dents absents o rehabilitar les peces deteriorades per donar-los una bona funció masticatòria. El que sí que cal tenir molt present és que al camp del dolor orofacial, els diferents parells cranials estan molt relacionats entre si i el no funcionament correcte d'algun d'ells pot no fer millorar el nostre parell cranial per excel·lència que és el nervi trigemin” .


Elevada incidència

Actualment, la incidència de casos de dolor orofacial i disfunció crani-mandibular és elevada. S'estima que afecta el 70-89% dels homes i el 77-97% de les dones. Aquest fet és perquè hi ha un component hormonal que n'afavoreix l'aparició durant l'etapa de la menopausa i que una altra de les causes d'origen de la patologia és la hiperlaxitud lligamentosa, que també afecta més les persones de sexe femení.

El director mèdic d'HM Nou Delfos, Dr. Julio García Prieto, pensa que el disseny d'aquest protocol basat en la rehabilitació neuro-oclusal per tractar el dolor orofacial i la disfunció crani-mandibular s'ha pogut dur a terme “gràcies a l'alta especialització del nostre equip de professionals. Són odontòlegs formats específicament a l'àrea del dolor orofacial i disfunció crani-mandibular, així com cirurgians maxil·lofacials molt especialitzats en la part quirúrgica dels Trastorns d'Articulació Temporomandibular i de Cirurgia Ortognàtica, la qual cosa ens permet tractar totes les patologies, fins i tot les que requereixen cirurgies complexes que ajudin a millorar de forma quirúrgica la mala oclusió del pacient”.

Per la seva banda, la directora territorial d'HM Hospitals a Catalunya, Dra. Lidón Millá, destaca “la tasca realitzada pels dos equips a la recerca d'un protocol d'abordatge d'un problema bucodental tan comú i que, per tant, ajudarà a millorar la salut de moltes persones. És una mostra més de l’atenció multidisciplinària que proporcionem al pacient i del treball en xarxa que realitzen els nostres professionals”. a que tracta la patologia des d'un enfocament basat en la rehabilitació neurooclusal.


NP Dolor orofacial HM Nou delfos.docx

To Top