HM Hospitales Catalunya registra al 2023 un augment de la demanda hospitalària i dels seus serveis quirúrgics

Cada vegada, hi ha més usuaris que acudeixen als serveis sanitaris d'HM Hospitales, especialment en l'àmbit quirúrgic on es registra un inequívoc i substancial increment d'activitat el 2023. En el cas de Barcelona, s'han dut a terme més de 12.000 cirurgies, la qual cosa representa un augment de més del 20% respecte el 2022.

  • Al Grup, les més de 108.000 intervencions quirúrgiques totals i les més de 41.000 cirurgies ambulatòries experimenten creixements substancials en comparació amb l’any 2022 
  • Es constata que cada vegada més pacients aposten per HM Hospitales a l’hora de tenir  cura de la seva salut i la de les seves famílies al superar-se els 3,8 milions de consultes externes i les 745.000 urgències
  • HM Hospitales ofereix els seus principals indicadors funcionals i d’eficiència: 12,83% de cesàrees de baix risc; 9,15% de mortalitat per insuficiència cardíaca; 4,46% de mortalitat posterior a un infart de miocardi; 11,77% de mortalitat per ictus ó 4% de mortalitat posterior a una fractura de maluc
  • L’anàlisi per GRDs (Grups Relacionats amb el Diagnòstic) comparats davant la norma, mostra que tot i una major complexitat (IC>1) a moltes especialitats (Neonatologia, Cardiologia, Obstetrícia, Oncologia…), l’estada mitja és menor (davant la norma), amb un estalvi de més de 96.500 estades evitades
  • HM Hospitales realitza un any més un exercici de transparència al posar a disposició dels seus de usuaris i grups d’interès els seus indicadors, de la mateixa manera que els ofereixen els organismes públics i alguns privats 


Aquest augment es registra també, en major o menor mesura, a la resta d'índexs assistencials, excepte en el nombre de naixements, l’únic apartat en què s'observa un descens acusat, motivat per la tendència estacional i perllongada de la societat espanyola envers l’índex de natalitat. A la capital catalana, tercer territori per importància dins del Grup amb tres hospitals i tres policlíniques, el nombre de consultes externes agendades és un altre dels àmbits en el qual s'ha experimentat un creixement més gran, tancant l'any amb un total de 788.000, xifra que representa un augment del 37%.

Igualment, es van atendre més de 111.000 urgències i hi va haver 23 naixements. Aquestes magnituds assistencials completen les més de 19.000 altes hospitalàries, més d'1,1 milions d'estudis de laboratori i uns 159.000 estudis radiològics realitzats.

Aquestes són les principals conclusions que s'extreuen dels índexs assistencials del 2023 que acaba de fer públics HM Hospitales en un exercici total de transparència vers els seus pacients, socis, proveïdors, empleats, administracions i mitjans de comunicació. D'aquesta manera, es potencia el mesurament de resultats, un exercici crític per al coneixement dels espais de millora a HM Hospitales que ja forma part del seu ADN. De fet, al publicar els indicadors funcionals i d’eficiència exposa any rere any les seves xifres assistencials. Un exemple d’això el troben en què l’any 2023 de mitja als centres d’HM Hospitales es va registrar un 12,83% de cesàrees de baix risc; un 9,15% de mortalitat per insuficiència cardíaca; un 4,46% de mortalitat posterior a un infart de miocardi; un 11,77% de mortalitat per ictus ó un 4% de mortalitat posterior a una fractura de maluc.  

Retornant als índexs assistencials, l'exercici 2023 ha estat l'any de l'enlairament de la demanda quirúrgica gràcies a les més de 108.000 cirurgies totals i a les més de 41.000 cirurgies ambulatòries, les quals experimenten creixements del 38,5% i del 24,8% respectivament en comparació amb l’any 2022. “Aquest espectacular increment de la demanda pot tenir diversos factors que l’expliquin com la garantia que ofereixen els nostres professionals juntament amb la tecnologia sanitària d'avantguarda, la qual cosa provoca que puguem oferir una qualitat assistencial de primer nivell. Un altre factor a considerar resideix en la complexa situació de saturació de la sanitat pública, especialment pel que fa a les llistes d'espera quirúrgiques, les quals fan que els nostres serveis en aquest camp siguin especialment requerits pels usuaris que gaudeixen d'una assegurança de salut”, explica el president d'HM Hospitales, Dr. Juan Abarca Cidón.

La demanda hospitalària també ha experimentat un creixement destacat el 2023 en registrar-se més de 106.000 altes hospitalàries concedides, la qual cosa implica un augment del 10,6%. Una mica menor, però de gran rellevància són les més de 745.000 urgències ateses, què representen un increment del 6,3%. A més, al llarg del 2023, s’han realitzat 3,8 milions de consultes externes, la qual cosa suposa un creixement de l'1,8%.

“S’ha registrat un creixement en gairebé tots els indicadors de salut, menys en la natalitat, fet que reflecteix que cada vegada som l'aliat de major nombre de famílies en la cura de la seva salut, les quals ens trien entre molts actors, públics i privats. Això només significa una cosa. Tots els que formem part 
d’HM Hospitales renovem dia a dia el nostre compromís amb els pacients per respondre adequadament a les seves necessitats”, assenyala el Dr. Abarca.


Menys naixements


D'altra banda, els professionals de Ginecologia i Obstetrícia d'HM Hospitales han ajudat a portar al món 5.064 nadons, el què implica una caiguda del 12,8% respecte a l'exercici anterior i que s'explica per la tendència constant a la baixa en la natalitat que arrossega Espanya.

Una altra dada que dona una bona mesura de l'alta activitat assistencial és que es van realitzar més de 12 milions d'estudis de laboratori, la qual cosa comporta un increment del 6,3%. De la mateixa manera, es van registrar 1,2 milions de proves de Radiologia i més de 45.000 endoscòpies, les quals van representar increments del 8,5% i del 10,9% respectivament respecte el 2022.

Actualment, HM Hospitales compta amb 49 centres sanitaris dels quals 21 són hospitals i disposa de 1.915 llits i 134 quiròfans el que el converteixen en un dels operadors privats de referència en el si de la sanitat privada espanyola.

Per territoris, la Comunitat de Madrid, amb vuit hospitals i 15 policlíniques, continua essent el principal motor del Grup, ja que concentra bona part de l'activitat assistencial. Les xifres més destacades fan referència al fet que es van desenvolupar més de 2,1 milions de consultes externes, es van atendre unes 442.000 urgències, hi va haver 3.815 naixements i es van practicar més de 55.000 cirurgies. Les magnituds assistencials completen més de 58.000 altes hospitalàries, 9,8 milions d'estudis de laboratori i més de 749.000 estudis radiològics.

Galícia, amb els seus quatre centres i tres policlíniques, és el segon territori en importància d'acord amb la seva activitat assistencial. El 2023 es van realitzar més de 390.000 consultes externes, es van atendre més de 113.000 urgències, hi va haver 1.051 naixements i es van efectuar més de 21.000 cirurgies. Completen les magnituds assistencials les gairebé 19.000 altes hospitalàries, 896.000 estudis de laboratori i uns 179.000 estudis radiològics.

A Lleó, on HM Hospitales compta amb dos hospitals i una policlínica, es van fer més de 261.000 consultes externes, es van atendre més de 43.000 urgències, hi va haver 15 naixements i es van efectuar gairebé 6.700 cirurgies. Completen les magnituds assistencials les més de 4.000 altes hospitalàries, més de 37.000 estudis de laboratori i uns 70.000 estudis radiològics.

Tanca aquest apartat Màlaga, l'última territorial incorporada al Grup amb quatre hospitals a aquesta província, ha registrat 218.000 consultes externes, 33.000 urgències, 23 naixements i gairebé 12.000 cirurgies. Completen les magnituds assistencials les gairebé 6.000 altes hospitalàries, més de 37.000 estudis de laboratori i uns 66.000 estudis radiològics.


Transparència


HM Hospitales també posa a disposició dels seus usuaris els anomenats Grups Relacionats pel Diagnòstic (GRD). Indicadors exactament iguals als que ofereixen els organismes públics i alguns de privats i que es poden conèixer de primera mà aquí.

En aquest sentit, cal destacar la menor estada mitjana registrada al Grup HM Hospitales en els indicadors funcionals establerts davant la referència nacional (norma): 3,04 dies vs 6,93 dies (Índex d'Estada Mitja Ajustada - IEMA de 0,65), fruit dels bons resultats de les intervencions i cures dels pacients a planta, les quals afavoreixen les altes precoces i redueixen les complicacions intrahospitalàries i postquirúrgiques. Això suposa més de 96.500 estades evitades, amb l’estalvi de costos que comporta pel sistema sanitari. Això malgrat la complexitat de determinats pacients (Oncologia, Hematologia, Obstetrícia, Cardiologia, Psiquiatria, Neonatologia, Reumatologia, Unitat del Dolor i Neurologia).


Barcelona, 12 de març de 2024

To Top