El 80% dels pacients millora la seva estratègia de prevenció cardiovascular després de sometre's a l'eco 3D

Madrid, 30 d’agost de 2021. Un equip de cardiòlegs espanyols del Servicio de Cardiología Clínica del Centro Integral de Enfermedades Cardiovasculares HM CIEC acaba de presentar al congrés de la Societat Europea de Cardiologia 'ESC Congres' un estudi que recull els resultats de la Consulta de Cardioprevención del centre, en la que es fa servir de manera pionera al continent des de 2017 la tècnica d'Ecografia Vascular en tres dimensions 'ECO 3D'.

Aquest estudi, liderat per la Dra. Beatriz López Melgar, cardiòloga especialista en imatge cardiovascular i coordinadora de la Consulta de Cardioprevención 3D d’HM CIEC, posa de manifest que el 80% dels pacients que se sotmeten a aquesta prova diagnòstica milloren la seva estratègia de prevenció cardiovascular.

La raó d'aquest fet és que gràcies a aquesta tècnica diagnòstica es posa de manifest amb més precisió la càrrega o quantitat ateroscleròtica existent en les artèries i causant de bona part dels episodis cardiovasculars que desemboquen en infarts o ictus. "En gairebé el 80% dels pacients aconseguim optimitzar l’estratègia de prevenció cardiovascular tradicional després d’estudiar la quantitat o càrrega d'aterosclerosi existent a les seves artèries. Intensifiquem els objectius, fins i tot vam iniciar medicació, en els pacients en els quals es va trobar una càrrega d’aterosclerosi significativa, i evitem sobremedicar de forma innecessària a la resta, sempre reforçant el control dels factors de risc i els bons hàbits de vida", indica la Dra. López Melgar.

Aquesta senzilla tècnica d'ecografia 3D resulta clau quan s'utilitza en pacients en els que l'avaluació tradicional cardiològica no és concloent, i, per tant, insuficient per indicar un adequat tractament preventiu. "La valoració tradicional del risc cardiovascular sabem que és limitada, en més de la meitat de pacients és imprecisa per definir com actuar en la seva prevenció. Molts d'aquests pacients són atesos a la nostra unitat perquè els han comentat la possibilitat d'iniciar tractament preventiu amb estatines, però sense una clara indicació, i vénen a la consulta amb molts dubtes", explica la Dra. López Melgar.

A més, una altra dada reveladora de la utilitat de la prova diagnòstica ECO 3D posada de manifest en aquest estudi és que en un 29% dels pacients que es van sotmetre a la prova a HM CIEC i definits com de baix risc cardiovascular es  van trobar càrregues preocupants d'aterosclerosi. "Amb l'estudi de les artèries caròtides i femorals vam poder identificar fins a un terç de pacients amb una molt extensa càrrega d'aterosclerosi, tot i que els estudis convencionals els definien com a individus de baix risc de desenvolupar un infart o un ictus, i que per tant es van beneficiar d'iniciar prevenció, fins i tot amb medicació, que d'altra manera s'hagués demorat. Així es demostra que l’ECO 3D és una eina útil per prendre decisions de forma precoç i personalitzada en prevenció cardiovascular ", assenyala la Dra. López Melgar.


Visualitzar la càrrega d'ateroma

L’ECO 3D caròtida i femoral és una tècnica d'imatge ràpida, no invasiva i sense radiació que permet explorar les artèries superficials del nostre cos, avaluant des de la presència de les primeres alteracions en la paret dels nostres vasos, fins a fases avançades de la malaltia aterosclerótica. Així, aquesta eina permet quantificar el volum tridimensional de la placa de colesterol (ateroma), que s'acumula a les artèries i que és responsable de bona part de les malalties cardiovasculars. "El nou paradigma en la prevenció és estudiar la càrrega d'aterosclerosi que acumula un individu en el seu sistema cardiovascular. D’aquesta manera s'ha ratificat en les últimes reunions científiques internacionals, avaluar la càrrega d'aterosclerosi amb tècniques d'imatge ha aconseguit millorar la predicció del risc enfront les eines que teníem, i en el nostre treball presentat al congrés de la Societat Europea de Cardiologia, demostra la utilitat de la nova tècnica d'ECO 3D en la prevenció cardiovascular i la individualització del tractament ", afirma la Dra. López Melgar.

Cal recordar que les malalties cardiovasculars són la primera causa de mortalitat al món, tant en homes com en dones. Dades pre-pandèmia xifraven en un 30% les morts a Espanya a causa de problemes cardiovasculars. I el més important, fins al 80% d'aquests casos es podria prevenir amb un estil de vida saludable i un millor control dels factors de risc. Per aconseguir-ho, és fonamental estudiar de forma precisa a cada pacient, per oferir així un tractament personalitzat.


Sense símptomes d'alerta

Una de les particularitats de les malalties cardiovasculars és que no donen símptomes d'alerta. Les plaques es van formant de manera asimptomàtica, de manera que el moment ideal de la prevenció no és esperar trobar plaques avançades que ja obstrueixen les artèries, sinó detectar-les a l'inici, quan sigui més eficaç prevenir el seu avançament. "Amb l’ECO 3D estudiem la quantitat, severitat i extensió de l'aterosclerosi dipositada en les artèries del pacient, que són els dipòsits de colesterol, conseqüència dels nostres hàbits de vida i factors de risc, que provoquen les obstruccions que estan darrere de la majoria d’infarts i ictus, i per tant ens informa del dany acumulat en cada individu per actuar de forma precisa en la seva prevenció", conclou la Dra. López Melgar.


NP eco 3D - HM CIEC
To Top